Навігацыя
Апытанне

Як вы дабіраецеся ў школу?

Галасаваць

Вынікі мінулых апытанняў

Відэаканал
Канал Telegram
Спасылкі

Як рыхтаваць дамашнія заданні

Як рыхтаваць хатнія заданні

Падрыхтавана з выкарыстаннем
матэрыялаў
газеты "Школьны псіхолаг"

1. Актыўна працуй на ўроку: уважліва слухай, адказвай на пытанні.

2. Задавай пытанні, калі чагосьці не зразумеў або з чымсьці не згодзен.

3. Сапраўды і як мага падрабязней запісвай, што зададзена па кожным прадмеце.

4. Навучыся карыстацца слоўнікамі і даведнікамі. Высвятляй значэнне незнаёмых слоў, знаходзь патрэбныя факты і тлумачэнні, правілы, формулы ў даведніках.

5. Калі ў цябе ёсць кампутар, навучыся з яго дапамогай знаходзіць патрэбную інфармацыю, вырабляць патрэбныя разлікі з дапамогай электронных табліц і т.д.

6. Калі тое, што праходзілі на ўроку, здалося табе цяжкім, паўтары матэрыял у той жа дзень, нават калі наступны ўрок будзе праз некалькі дзён.

7. Прыступаючы да выканання кожнага задання, думай не толькі аб тым, што трэба зрабіць (гэта значыць аб утрыманні задання), але і аб тым, як (з дапамогай якіх прыёмаў, сродкаў) гэта можна зрабіць.

8. У выпадку неабходнасці звяртайся за дапамогай да старэйшых або да аднакласнікаў.

9. Прыступаючы да выканання ўрокаў, у дзённіку паглядзі, ці ўсе заданні запісаныя.

10. Прадумай паслядоўнасць выканання заданняў па асобных прадметах і падумай, колькі часу табе спатрэбіцца для выканання кожнага задання.

11. Прыбяры са стала ўсё лішняе - тое, што можа адцягваць увагу. Падрыхтуй тое, што трэба для выканання першага задання (падручнік, сшыткі, карты, алоўкі, слоўнікі, даведнікі іт.д.). Пасля таго як падрыхтуешся да першага ўроку, усё прыбяры і прыгатуй тое, што трэба для выканання наступнага, і т.д.

12. Паміж урокамі рабі перапынкі.    

13. Спачатку пастарайся зразумець матэрыял, а затым яго запомніць.

14. Перш чым выконваць пісьмовыя заданні, зразумей і вывучы правілы, на якія яно накіравана.

15. Пры чытанні параграфа падручніка задавай сабе пытанні: аб чым або аб кім гаворыцца ў гэтым тэксце, што аб гэтым гаворыцца.

16. Шукай сувязь кожнага новага паняцця, з'явы, аб якім ты пазнаеш, з тым, што ты ўжо ведаеш. Суаднось новае з ужо вядомым. Сачы за тым, каб гэта былі не выпадковыя, знешнія сувязі, а галоўныя сувязі, сувязі па сэнсе.

17. Калі матэрыял, які трэба вывучыць, вельмі вялікі або цяжкі, разбі яго на асобныя часткі і прапрацоўвай кожную частку ў асобнасці. Выкарыстай метад ключавых слоў.

18. Не пакідай падрыхтоўку да дакладаў, творчай працы на апошні дзень, паколькі гэта патрабуе вялікай колькасці часу. Рыхтуйся да яго загаддзя, на працягу некалькіх дзён, размяркоўваючы нагрузку раўнамерна.

19. Пры падрыхтоўцы вусных урокаў карыстайся картамі, схемі. Яны дапамогуць табе лепш зразумець і запомніць матэрыял. Да іх неабходна звяртацца і пры адказах на ўроку. Чым лепш ты ўмееш карыстацца картамі, схемамі, табліцамі, тым вышэй будзе адзнака.

20. Паспрабуй выкарыстаць пры падрыхтоўцы вусных заданняў метад "5 П", распрацаваны амерыканскімі псіхолагамі. Па дадзеных псіхолагаў ЗША, такі метад дазваляе засяродзіць увагу на найважнейшым у тэксце і спрыяе лепшаму яго запамінанню.

21. Складай план вуснага адказу.

22. Правярай сябе.

У цябе ўсё атрымаецца!

Падятай: мы лепш усяго запамінаем:

- тое, чым заўседы карыстаемся;
- тое, да чаго нам трэба будзе звярнуцца (перарваныя дзеянні);
- тое, што нам трэба;
- тое, што мы можам звязаць з іншымі нашымі ведамі і ўменнямі;
- тое, што звязана з нашымі перажываннямі.