Навігацыя
Апытанне

Як вы дабіраецеся ў школу?

Галасаваць

Вынікі мінулых апытанняў

Сацыяльныя сеткі
Спасылкі

Аб школе

Кантактная інфармацыя:

225452
Рэспубліка Беларусь, Брэсцкая вобласць, Ганцавіцкі раён
в. Вялікія Круговічы, вул. Леніна, д. 4

+375 1646 2-72-39
+375 1646 2-72-18

e-mail: krugovichi@gancevichi.edu.by

Рэжым працы:

панядзелак 0800 - 1805
аўторак 0800 - 1910
серада 0800 - 1805
чацвер 0800 - 1850
пятніца 0800 - 1910
субота 0800 - 1500
нядзеля - выхадны

Адміністрацыя школы

Занька Аляксандр Арсенцьевіч
Дырэктар школы
Тэл.:+375 1646 2-72-39

Муха Алена Паўлаўна
Нам. дырэктара школы па асноўнай дзейнасці
Тэл.:+375 1646 2-72-18

2022/2023 навучальны год

Мэта і задачы дзейнасці

ДУА “Круговіцкая сярэдняя школа”

на 2022/2023 навучальны год

Мэта: стварэннеаптымальныхумоў для забеспячэнняякасціадукацыі і ўдасканаленняадукацыйнагаасяроддзя, якоесадзейнічае развіццюасобывучня і настаўніка, іхіндывідуальныхздольнасцей,  кампетэнцый і фарміраваннюпатрыятызму, актыўнайграмадзянскайпазіцыі.

Задачы:

забяспечвацьадпаведнасцьвынікаўадукацыйнагапрацэсупатрабаваннямдзяржаўныхстандартаў на ўсіх ступенях агульнайсярэдняйадукацыіпразрэалізацыюкампетэнтнаснагападыходу ў выкладаннівучэбныхпрадметаў, развіццёінфармацыйнагаасяроддзя, арганізацыюдапрофільнайпадрыхтоўкіз шырокім выкарыстаннем сучасных сродкаў візуалізацыі, камунікацыі, онлайн узаемадзеяння, дыстанцыйнага навучання і адукацыйных Інтэрнет-рэсурсаў;

працягваць працу па стварэнні ўмоў для захавання фізічнага і псіхалагічнага здароўя вучняў, забеспячэнні бяспечных умоў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу, прафілактыцы дзіцячага траўматызму, арганізацыі якаснага і здаровага харчавання;

удасканальвацьвыхаваўчуюпрасторушколы, якая садзейнічаеразвіццюідэйнаўстойлівай, маральна і фізічназдаровайасобывучня, здольнай да значнайсацыяльнайдзейнасці, асэнсаванагапрафесійнагавыбарупразвыхаваннеактыўнайграмадзянскайпазіцыі з дапамогайсацыяльназначнайдзейнасці на карысцьасобы, грамадства, дзяржавы;

садзейнічацьразвіццюлідарскіхякасцейнавучэнцаўпразактывізацыюдзейнасцівучнёўскагасамакіравання, дзіцячых і маладзёжныхграмадскіхаб’яднанняў;

прадоўжыць сацыяльна-педагагічнае і псіхалагічнае суправаджэнне адукацыйнага працэсу для паспяховага навучання і развіцця асобы вучня, самарэалізацыі ва ўсіх відах дзейнасці, а таксама адаптацыі ў соцыуме на ўсіх узроставых этапах, для аказання псіхалагічнай дапамогі пры выбары жыццёвага шляху і прафесійнай кар’еры;

палепшыць мэтанакіраваную працу па прафілактыцы асацыяльных паводзін непаўналетніх праз прывіццё нормаў маральных паводзін, міжведамаснае ўзаемадзеянне і забеспячэнне занятасці вучняў у вольны ад вучобы час, а таксама праз удасканаленне сістэмы аказання сацыяльна-псіхалагічнай і педагагічнай дапамогі навучэнцам і іх бацькам;

укараняць сучасныя формы вучэбна-метадычнай работы з кадрамі праз выкарыстаннетэхналогіівізуалізацыівучэбнайінфармацыіў адукацыйнымпрацэсе, актывізацыюдзелавойініцыятывы, творчагападыходу да справы;

працягваць работу па абнаўленні матэрыяльна-тэхнічнай і вучэбна-метадычнай базы для стварэння камфортнага адукацыйнага асяроддзя ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу.

 

Метадычная тэма:«Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаўпа фарміраванні асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў».

Відэаэкскурсія

З гісторыі школы

Круговіцкая сярэдняя школа - адна з найстарэйшых школ Брэсцкай вобласці. Заснавана ў 1863 годзе як народная. 1914 - 1918 - царкоўна-прыходская. 1921 - 1939 - грамадская. 1939 - 1954 - сямігодка. З 1954 года і па цяперашні час - сярэдняя школа. У 1985 годзе пабудаваны новы будынак школы. Гісторыя нашай школы - гэта вялізныя фотаальбомы, якія захоўваюцца ў бібліятэцы. На шматлікіх фотаздымках настаўнікі, намаганнямі якіх было выхавана не адно пакаленне. Шмат каго з іх, на жаль, сярод нас ужо няма, але яны назаўжды застануцца ў нашай памяці.

Нашы выпускнікі

Мы ганарымся сваімі выпускнікамі! Тысячы навучэнцаў скончылі школу за гады яе існавання і працуюць у розных сферах. Сярод іх Гардзей І.А., доктар сельскагаспадарчых навук, намеснік дырэктара інстытута генетыкі і цыталогіі НАН; Муха І.В., супрацоўнік НАН, кандыдат навук; Занька В.А., намеснік старшыні праўлення ААТ "Беларусбанк"; Трафімчык А.В., старэйшы супрацоўнік музея Я. Коласа, кандыдат гістарычных навук; Шут А.В., дырэктар прадпрыемства меліярацыйных сістэм.

Летапіс школы